สมัครลงทะเบียน
ที่นี่ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
Chet Sao Noi Nature Run 2020 สถานที่ : น้ำตกเจ็ดสาวน้อย จังหวัดสระบุรี
 
Note: Payment ( รายละเอียด ขั้นตอนในการชำระค่าบริการ )
@ ชื่อธนาคาร ชื่อบัญชี เลขบัญชี สาขา
ธนาคารกสิกรไทย เนตยา พิกุลแกม 028-2-90770-4 ระยอง

*** ถ้าชำระค่าบริการ ให้ส่งหลักฐานการโอนมาที่ Jantima.forrun@gmail.comด้วย

ท่านสามารถเลือกชำระค่าบริการได้หลายวิธี ดังต่อไปนี้คะ

  1. โอนเงินผ่านทางเค้าน์เตอร์ธนาคาร

  2. โอนเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคาร

  3. โอนเงินผ่านอินเตอร์เน็ต

หมายเหตุ

* หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาเก็บหลักฐานไว้เพื่อเป็นข้อมูลในการแจ้งยืนยันการโอนเงิน

* สำคัญมาก ! กรุณาโอนเงินเป็นเศษสตางค์เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ ขอบคุณสำหรับความร่วมมือคะ